Το Executive Travel έχει συνεργαστεί με μεγάλες επιχειρήσεις, ομίλους και οργανισμούς από τον Ναυτικό - Εφοπλιστικό κλάδο, τη Βιομηχανία, Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και Φορείς του Δημοσίου.