Το Executive Travel σε νέα ιδιόκτητα γραφεία το 2017

Το Executive Travel καλωσορίζει το 2017 στα καινούργια ιδιόκτητα γραφεία του. Τα νέα γραφεία στεγάζονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα Ξενοφώντος 10 στο Σύνταγμα, όμως υπερέχουν από άποψη έκτασης των χώρων εργασίας και υποδοχής πελατών.

Τα νέα γραφεία εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του Executive Travel για τα επόμενα χρόνια, που είναι η εξωστρέφεια της επιχείρησης, τόσο στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης ταξιδιών στους τομείς Business Travel, M.I.C.E., Business Jets & Helicopters, Yacht Charter, Marine Travel, Experience Greece, Concierge, Wedding & Events, στην επέκταση των στρατηγικών συνεργασιών της εταιρείας, και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Κινητήριος δύναμη και άξονας της προσπάθειας, η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον πελάτη, που κάνουν τη διαφορά.

Επιθυμία της Διοίκησης είναι οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι της εταιρείας να εργάζονται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, και ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός μοντέρνου χώρου υποδοχής των πελατών και των συνεργατών της.